Internationell kattutställning den 4 & 5 maj 2024

Detta är en tvåcertifikatsutställning, vilket innebär att det finns möjlighet att ta ett certifikat per dag. Anmäl en dag eller båda!