Valberedningen söker: Sekreterare, ledamot och suppleant till styrelsen

Valberedningen söker flera personer som kan tänka sig att ingå i klubbens Styrelse. Är du intresserad? Kontakta valberedningen: Linda Rausmark linda.rausmark@gmail.com eller Ulrika Stefansson suncats@suncats.se

Valberedningen söker flera personer som kan tänka sig att ingå i klubbens Styrelse. Är du intresserad? Kontakta valberedningen: Linda Rausmark linda.rausmark@gmail.com eller Ulrika Stefansson suncats@suncats.se


Så här arbetar Styrelsen

Det är inget problem om du bor ”på annan ort” än Västerås. Styrelsen har möte i snitt 1 gång/månad. Majoriteten av dessa möten sker digitalt via Teams eller annan plattform. När det finns behov av fysiska möten sker dessa oftast i Västerås.

Tycker just du att detta låter spännande? Eller känner du någon som skulle passa på dessa poster? Tveka då inte att ta kontakt med någon av oss i valberedningen.

Vad har en sekreterare i vår klubb för specifikt ansvarsområde?

Jo hanterar protokoll och intern kommunikation inom klubben. Sekreteraren har under senaste åren även administrerat ett mindre antal utställningsanmälningar som inte kan hanteras via tex Mina Katter.

Vad gör en ledamot?

För en ledamot finns inga fasta ansvarsområden år från år utan detta formas utifrån behov och intresse tillsammans med övriga i styrelsen

Vad gör en suppleant?

Som suppleant i VRKs styrelse är man inte bara aktiv om en ordinarie ledamot är frånvarande. Suppleanten förväntas medverka och delta på samma villkor som ordinarie ledamöter. För en suppleant finns inga fasta ansvarsområden.

Varför söker vi medlemmar till Styrelsen?

Utan Styrelsen kan inte klubbens verksamhet fortsätta. En klubb är ingenting utan sina medlemmar – därför vill vi gärna att du som medlem i vår klubb engagerar dig för att hålla verksamheten levande!

Din hjälp är välkommen!

Dela gärna detta!