Avel och kattuppfödning

Passionen för stambokförd kattuppfödning har funnits bland kattvänner i mer än hundra år. Runtom i världen föds katter upp och bidrar till att bevara och utveckla de olika kattrasernas framtid. Vill du också ta klivet in i vår hobby som uppfödare? Du är varmt välkommen!

Från SVERAKs webb:

Avel och uppfödning inom SVERAK avser uppfödning av raskatter vilket innebär att både hanen och honan är stambokförda (har stamtavla) och tillhör samma ras (eller syskonras). Uppfödare (honkattägare vid kullens födelse) ska vara medlem i en SVERAK-kattklubb för att kunna beställa SVERAK-stamtavla.

Nyhet 2023-08-31
SVERAK INFORMERAR

Information om generell dispens för tidigare flytt av kattunge från uppfödare

SVERAKs styrelse har beslutat att dispens kan ges för att kattungar kan flytta mellan 12–14 veckors ålder, under vissa förutsättningar.

För att dispens ska beviljas behöver SVERAKs uppdaterade besiktningsblankett användas, med en extra signering där veterinär intygar att kattungen kan flytta mellan 12 och 14 veckors ålder. Blanketten behöver inte sändas in till SVERAK utan en kopia ska sparas av uppfödaren (precis som all annan dokumentation) och kunna uppvisas vid kontroll.

Blanketterna finns för nedladdning på SVERAKs hemsida.

Läs mer om bakgrund till beslutet

Ingegerd Blomqvist

Avelssekreterare

Ringduvegatan 129
724 70 Västerås

Mobil: 070 -856 40 40
avel@vasteraskattklubb.se

Klubbens avelssekreterare

Ingegerd är klubbens avelssekreterare och hon svarar på frågor som rör stambokföring. Våra medlemmar stambokför kullar själva online via minakatter.sverak.se, men du som behöver skicka in via blankett gör det till avelssekreteraren.

Kattuppfödning

Det är ett stort ansvar att vara kattuppfödare

Innan du beslutar att börja med kattavel är det bra om du ha några års erfarenhet av katt och kattskötsel. Överväg om du är beredd att ta det jobb och ansvar som det innebär. Ibland är det underbart att vara kattuppfödare och ibland är det lite tuffare. Som uppfödare åtar du  dig ett avelsmässigt ansvar gentemot rasen och kunskaper krävs i kattens skötsel, genetik och ärftlighetslära, sjukdomar, rasstandard, avel, ansvar mot kattungeköparen samt kunskap om FIFes och SVERAKs stadgar och regler och svensk lag. 

Uppfödning handlar inte om att reproducera katter. Målsättningen är rastypiska, friska och sunda katter, fria från defekter och med god mentalitet. Med andra ord: honkatts- och hankattsägaren tar stort ett ansvar när de använder sin katt i avelsarbetet. Varje individuell katts eller kattunges hälsa och välfärd ska stå främst i åtanke hos alla uppfödare och ägare av katter eller kattungar.

Tänk igenom detta först

 • Vilket är ditt mål med uppfödningen?
 • Har du kunskap om gällande lagar och regler rörande hållande av katt, uppfödning, konsumenträtt och liknande?
 • Har du kunskap (eller ork och tid) att lära dig om avel och uppfödning, om genetik och rasens eventuella utmaningar?
 • Har du tillräcklig kunskap att avgöra om en katt är lämplig som avelsdjur?
 • Har du möjlighet, tid och ekonomi att ha uppfödning?
 • Har du tillräckligt med utrymme i ditt hem för att kunna avskilja den födande honan från eventuella övriga katter?
 • Har du tillräcklig kunskap att kunna vägleda kattungeköpare?

Oavsett om du har en honkatt eller hankatt bör nybörjaren ta hjälp av en erfaren uppfödare eller din kattklubb innan du börjar med kattavel.

Information, regler och lagar

Som uppfödare behöver du ha koll på en hel del olika saker. Här har vi samlat några bra att ha-länkar till olika sidor som kan vara bra att ha koll på.

* Medlemmar i VRK/SVERAK har 20 % rabatt på gentester från Laboratoriet Langford Veterinary Services. Rabattkod finns under medlemsförmåner.

Stamnamnsansökan

Från och med 1 januari 2022 behöver den som ansöker om stamnamn ha genomfört ett godkänt kunskapstest innan en ansökan kan beviljas (mer info nedan). Du kommer att få länk till kunskapstestet efter att din ansökan är komplett.

Du kan endast registrera ett (1) stamnamn, detta kan du ej byta ut i framtiden. Så tänk igenom dina val noga. För att slippa processen med att dina föreslagna namn blir underkända p.g.a att de är för lika existerande stamnamn rekommenderas att du kollar på de namn som redan finns registrerade. Läs även igenom reglerna för stamnamn (se nedan).

Så här ansöker du om stamnamn

Ansök om stamnamn

Från och med 1 januari 2022 behöver den som ansöker om stamnamn ha genomfört ett godkänt kunskapstest innan en ansökan kan beviljas (mer info nedan). Du kommer att få länk till kunskapstestet efter att din ansökan är komplett.

Du kan endast registrera ett stamnamn, detta kan du ej byta ut i framtiden. Så tänk igenom dina val noga. För att slippa processen med att dina föreslagna namn blir underkända p.g.a att de är för lika existerande stamnamn rekommenderas att du kollar på de namn som redan finns registrerade. Läs även igenom reglerna för stamnamn.

Sänd in din ansökan:

 1. Skriv ut blanketten.
 2. Skriv under.
 3. Bifoga kvitto på att du betalat in stamnamnsavgiften (se aktuell avgift via SVERAK.se)
 4. Sänd in blanketten och kvitto till sekreteraren.
 5. Sekreteraren verifierar ditt medlemskap i VRK och skickar ansökan till SVERAKs kansli.

Kunskapstestet innan stamnamnsansökan beviljas

När du sänt in ansökan om stamnamn samt kvitto på inbetald avgift kommer du att få en länk till kunskapstestet.

Kunskapstestet handlar om SVERAKs stadgar och regler, samt annan väsentlig kunskap som kattuppfödare måste känna till. Testet utförs online, först när du nått ett godkänt resultat kan stamnamnsansökan beviljas.

Läs mer via sverak.se.

Vanliga frågor (FAQ)

INFORMATION FRÅN SVERAK: Generell dispens för tidigare flytt av kattunge från uppfödare. Nyhet från 2023-08-31.

Detta krävs:

 • För att dispens ska beviljas behöver SVERAKs uppdaterade besiktningsblankett användas, med en extra signering där veterinär intygar att kattungen kan flytta mellan 12 och 14 veckors ålder.
 • Blanketten behöver inte sändas in till SVERAK utan en kopia ska sparas av uppfödaren (precis som all annan dokumentation) och kunna uppvisas vid kontroll.
 • Blanketterna finns för nedladdning på SVERAKs hemsida, och kallas för Besiktningsintyg.

Bakgrund:

 • Från 2023-01-01 måste SVERAK-anslutna medlemmar vänta tills kattungarna är 14 veckor före leverans. Detta är en regel som gäller för hela vår organisation, FIFé. Det har kommit in mycket synpunkter från våra medlemmar men också från många veterinärer som undrar hur de ska hantera detta. För kattungens bästa har tre besök blivit aktuellt då vi inte rekommenderar att senarelägga grundvaccinationen. Detta har gett ett onödigt stort tryck på veterinärkliniker som redan har väldigt hög belastning.
 • På SVERAKs årsmöte i mars 2023 röstades en motion för vidarebefordran till FIFé igenom med förslaget att gå tillbaka till förut gällande ålder, 12 veckor. Denna motion röstades inte igenom i FIFé (med knapp marginal) men det gav oss en indikation på hur vi kan hantera frågan. Dels så vill flertalet av våra medlemmar ha 12 veckor som leveransålder. Dels så saknas entydig vetenskaplig bevisning som visar att kattungen mår bättre av flytt vid 14 veckor jämfört med 12 veckor. Därför har SVERAKs styrelse beslutat att dispens kan ges.
Utskicket från SVERAK

Hur stambokför jag ny kull

All detaljerad information om hur du stambokför en kattkull hittar du på kattförbundet SVERAKs sida. Sidan uppdateras kontinuerligt med information, så läs noggrant igenom all information innan du sänder din kullregistrering. 

Vi rekommenderar att ni i första hand använder er av e-tjänsten ”stambokföring av ny kull” (guide via sverak.se) som finns i Mina sidor. OM ni av något skäl inte har möjligheten till det kan ni maila eller posta ansökan. Det räcker med ett exemplar av varje blankett. Om du mejlar vill vi att du sänder allt i samma mejl, så avvakta att mejla innan du har din ansökan helt komplett.


Ansökan ska innehålla detta:

 1. Stambokföring av ny kull (blankett 1001 stambokföring av kattkull)
  • Blanketten hittar du på som inloggad via minakatter.sverak.se under fliken ”Blanketter”.
  • Tänk på att alltid använda senaste versionen av blanketten och spara en egen kopia.
 2. Kvitto på inbetald stamtavleavgift
  • Avgiften betalas till SVERAK. Läs mer om kvitto längre ned.
 3. Intyg som krävs för stambokföring
  • Innan en katt används i avel måste den vara godkänd för avel. Som ägare kan du ladda upp kattens intyg och få dem godkända i förväg, detta gör man som inloggad på minakatter.sverak.se. Du bockar sedan i på ansökan att de är uppladdade online.
   • Avelsintyg
    • Navelbråck (NUA) – honkatter och hankatter (alla raser)
    • Testikelstatus (NORM-TEST) – hankatter (alla raser)
    • Hörselintyg (HUA) – gäller för helvita katter (EMS-kod w)
    • Vissa raser har hälsoprogram som även de kan kräva intyg innan stambokföring (mer info via sverak.se)
  • Om detta inte är gjort i förväg måste de bifogas ansökan när katten ska användas första gången i avel.

Därefter skickas ansökan vidare till SVERAK för införande i stamboken och utskrift av stamtavlor.

Hur stambokför jag ny kull om jag ej kan använda Mina sidor (Mina katter)?

Vi rekommenderar att ni i första hand använder er av e-tjänsten ”stambokföring av ny kull” (guide via sverak.se) som finns i Mina sidor. OM ni av något skäl inte har möjligheten till det kan ni maila eller posta ansökan till avelssekreteraren.


Ansökan ska innehålla detta:

 • Underskriven ansökan (Stambokför kull, blankett nr 1001), kvitto och nödvändiga intyg måste bifogas som separata filer i mailet (ej vara inklistrade i mailet). Alla filer bör skickas i ett och samma mail.
 • Det ska vara en fil per intyg, en fil med ansökan om stambokföring av kull . Det räcker med ett exemplar av varje dokument.
 • Alla underlag ska vara av välupplöst kvalitet så att de enkelt går att läsa, oavsett om de sänds via vanlig post eller digitalt!

Var hittar jag som uppfödare uppdaterad information från SVERAK?

Det är viktig att hålla sig uppdaterad, det finns otroligt mycket information att läsa på förbundets hemsida för dig som är uppfödare.

Håll dig uppdaterad genom att läsa på www.sverak.se/uppfodning/

Vem kan stambokföra ny kull i SVERAK?

Som huvudmedlem (eller familjemedlem till huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb får du stambokföra en (1) kull utan stamnamn. Därefter måste du ansöka om stamnamn. Det är ett prefix som hamnar före kattungarnas namn. Nya svenska stamnamn i SVERAK har landsprefixet SE* framför namnet.

Du får endast stambokföra kattungar efter en raskatt med stamtavla registrerad i SVERAK och du måste själv vara huvudägare till honkatten (syns i Mina sidor). Hela kullen måste alltid stambokföras samtidigt.

Vad gäller för honkatten och hankatten vid avel?

Uppfödaren ska vara ägare av honkatten i SVERAKs stambok (syns i Mina sidor). Ska du använda din eller annan SVERAK-medlems hankatt i avel, måste även den vara stambokförd i SVERAK. En hankattsägare behöver inte vara medlem av någon klubb/förbund, men det är ditt ansvar som honkattsägare, och därmed uppfödare, att kontrollera att hankatten du ska använda är godkänd för registrering i stamboken.

Avelsintyg kan laddas upp via Mina sidor (guide via sverak.se). Du kan även kontrollera ifall avelsintyg redan är insända till SVERAK genom att titta på katten i SVERAKs öppna stambok.

I den öppna stamboken kan du se ifall nödvändiga avelsintyg redan finns uppladdade för katten

Finns kattens intyg redan hos SVERAK dyker det upp en grön symbol, ”A”, bakom kattens namn i stamboken. Läs mer om hälsointyg och avelsintyg via sverak.se.

Kvitton till stambokföringsansökan, vad ska jag tänka på?

OBS! Detta gäller INTE om du stambokför kull via minakatter.sverak.seDå ska du betala avgiften via Mina sidor (Mina katter).

Kvittot ska vara utskrivet efter betalning skett, vilket innebär att om du inte betalt via Swish eller någon annan form av direktbetalning, måste du logga in på din bank och skriva ut kvittot efter pengarna är dragna.

Var hittar jag kvittot i min bank?
Vanligast är att du hittar ditt kvitto på historiska betalningar och därifrån kan man skriva ut det. Det fungerar även bra att ta en skärmdump om du har bra kameraupplösning på din telefon. På de flesta datorer kan du använda ett skärmklippverktyg. Det kan klippa ut delar eller allt du ser på skärmen och spara som en bild som du sen bifogar ansökan.

Vad händer ifall stamtavlorna inte levereras i tid för kattungarnas försäljning? (Under registrering)

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan, du får inte leverera/sälja dina kattungar utan deras stamtavla.

Skulle stamtavlorna av någon anledning vara försenade från SVERAK, kan klubbens avelssekreterare skriva ut ett intyg att kattungarna är ”under registrering”. Observera att detta intyg kan endast skrivas ut om anmälan är godkänd av klubben och vidaresänd till SVERAK, den får inte skrivas ut i väntan på kullföräldrarnas intyg eller annat som gör att stambokföringen inte är godkänd.

Kan jag annonsera kull, avelshane eller vuxen katt någonstans? (Köpakatt.se)

SVERAK har ett annonstorg där man som medlem i VRK (och andra SVERAK-anslutna klubbar) kostnadsfritt kan annonsera ut sin kull till salu. Här kan man även annonsera ut om man har en avelshane att låna ut i avel.

Hur ändrar jag ägare på katt jag sålt? (Ägarändring)

Du måste alltid ägarändra de katter du säljer/överlåter, detta gäller inte bara kattungar, utan även äldre katter. En ägarändring bör självklart ske direkt men dock senast 30 dagar efter överlåtelsen.

En ägarändring görs enkelt online på minakatter.sverak.se om köparen har svenskt personnummer och ni båda har mobilt BankID. Alternativet att ägarändra via blankett finns också. Ladda ner blanketten och skicka in till SVERAK.

OBS! Från och med 2023 kostar det 100 SEK per ägarändring via blankett, om båda parter har svenskt personnummer. Det är fortsatt avgiftsfritt för ägarändring online, samt via blankett om en eller båda parter saknar svenskt personnummer

Läs mer om ägarändring i SVERAKs stambok.

OBS! Ägarändring i SVERAKs stambok ska ej förväxlas med Jordbruksverkets register för ägare av katt. Alla kattägare måste registrera katter äldre än 4 månader i deras register. Undantag gäller för katter födda 2008 eller tidigare. Läs mer via jordbruksverket.se.

Vad är Mina sidor (Mina Katter)?

Detta är din personliga sida hos SVERAK, både som medlem, uppfödare och ägare av SVERAK-uppfödd katt. Här ser du och kan ändra vissa kontaktuppgifter och uppgifter om dina katter. Du kan lägga upp foto på din katt, lägga in ID-numret, ladda upp intyg för avel och hälsa, ägarändra, markera ifall katten kommit bort, anmäla till kattutställning och en del annat. Inloggning sker med BankID och uppgifterna hämtas från SVERAKs centrala databas. 

Logga in via minakatter.sverak.se

Vad är FindUs, SVERAKs öppna stambok? (stambok.sverak.se)

Här hittar du alla katter registrerade i SVERAKs stambok. Du kan söka efter katter på flera olika sätt. Du kan se katternas stamtavla med all information och likaså tidigare avkommor, hälsoresultat, göra provparningar mellan olika individer och mycket mer.

Du kan även klicka dig vidare till ID-registret där alla SVERAK-uppfödda katter listas automatiskt.

Besök stambok.sverak.se

Jag har en fråga som jag inte hittar svaret på här. Hur gör jag då?

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till klubbens avelssekreterare. Maila gärna dina frågor, då det är bra att få frågor och svar i text, vilket ger mindre risk för missförstånd.

Självklart kan du ringa om du vill, gärna då vardagar efter kl 19 eller på helgen.