Välkommen till Västerås Kattklubb

VRK är en klubb med anor. Redan 1963 grundades klubben under namnet Västerås Raskattklubb. 2023 firar klubben 60-årsjubileum.

Gå med i Västerås Kattklubb, “VRK”

Håller du på med avel och utställning måste du vara med i en kattklubb. Västerås Kattklubb är organiserad i SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund), den idag största och mest populära organisationen för katt i Sverige.

Alla är välkomna hos oss

Västerås Kattklubb har en välfungerande organisation för att hjälpa dig med dina kattärenden. Naturligtvis behöver du inte ha raskatter eller ställa ut din katt för att vara medlem i Västerås Kattklubb – du behöver egentligen inte ens ha katt!

Vi hälsar alla kattvänner välkomna och våra aktiviteter är intressanta för många.

Bli en del av VRK-gänget!

Vi önskar att våra medlemmar är aktiva i föreningen. Du kan till exempel ge förslag på aktiviteter, komma på våra träffar och anmäla intresse för att hjälpa till på våra stora utställningar. Vi kommer att behöva många händer då och alla kan hjälpa till på ett eller annat sätt! Och ju fler vi är tillsammans, ju roligare har vi det också.

Västerås Kattklubbs kärnvärderingar

I arbetet med klubbens syften ska alla medlemmar ha möjlighet att vara delaktiga genom att delta på de utbildningar, föreläsningar och utställningar som klubben arrangerar.

Klubbens syften är att:

  • öka kattens status i samhället och intresset för katten som sällskapsdjur,
  • aktivt motverka missförhållanden inom katthållning samt djurplågeri,
  • genom utställningar och seriöst avelsarbete sprida kännedom om olika kattraser,
  • informera och ge kunskap om katten till allmänheten,
  • tillvarata medlemmarnas intresse,
  • verka för ID-märkning av alla katter.
  • Varje medlem i VRK ska alltid känna sig välkommen och respekterad vid kontakt med styrelsen, vid deltagande i de aktiviteter som klubben arrangerar och vid deltagande i klubbens arbete.

Så här började det – historik om vår klubb

Grundandet 1963

Klubbens verksamhet startade redan under 1962 men officiellt grundades klubben den första januari 1963. Följande personer skall enligt uppgift vara grundare av Västerås Raskattklubb: Gullan Eldh, Maj-Britt Wall, Kurt Wijgård, Börje E Glaad, Elsie-Marie Väfors och Siv Malmberg. Ytterligare någon person kan ha varit med men ovanstående personer är dem vi är säkra på. Klubbens namn ändrades senare till Västerås Kattklubb för att klubben inte enbart skulle förknippas med raskatter.

Kungsgatan från Öster, Västerås 1963.

Verksamheten drar igång

VRK erhöll sin första stamtavlerekvisition under första halvan av januari 1963. Den var insänd av Karin Wijgård som fått två abessinierungar efter CH Ganymed von Memphis och Teti av Rotorp. Samma år uppgick medlemsantalet till 33 personer.

Den 3:e april samma år hade klubben bjudit in Dr Karl-Erik Håkansson för att hålla föredrag i ärftlighetslära i Restaurang Esplanads samlingslokal på Vasagatan i Västerås. Om uppslutningen på aktiviteten var bra eller dålig vet vi dock ingenting om.

Västerås Kattklubbs första internationella kattutställning

VRKs första internationella utställning avhölls 10-11 april 1965 i Idrottshallen i Västerås. 184 katter var katalogförda vilket var fler än man hade vågat hoppas på. Denna utställning var med andra ord jämförbar med de mindre utställningar som finns idag.

I förberedelserna på den tiden ingick även att ordna kattmat till de utställda katterna. Whiskas burkmat eller annat jämförbart foder fanns inte, så det var bara att köpa köttfärs, koka fisk och blanda ihop. Det var mums för katterna men mindre roligt för kassören.

Inbjudna domare till utställningen var Elisabeth Kirsten, Öst-Tyskland och Rosemarie Wolf, Väst-Tyskland. Av nu okänd anledning fick Elisabeth Kirsten förhinder strax innan utställningen och ersattes med Mrs Doris Brice-Webb från England.

Doris, som dömde långhårskatterna, tog ut Rusty Flower af Verville, sköldpadd och vit som bästa långhårsungdjur. Katten, som ägdes av familjen Lundén från Näsby Park blev också utsedd till miss Västerås. Utställningens bästa korthår blev manxhonan Maja av Grääs som ägdes av Jan Olsson, Linköping. Bästa korthårsungdjur blev Kashmir Camillo, uppfödare och ägare familjen Norén från Danderyd. Best in show blev dock en vit perserhona vid namn Tallbackens Camilla, ägare Gudrun Bjärenstam från Irsta.

Barn som kelar med katter i Västerås. Foto Bertil Forsén 1972 (CC BY-NC-ND).

70- och 80-talet

Under en period på 1970-talet mattades klubbens aktivitet av, men 1977 satte några intresserade fart på klubben. Klubbträffarna tog ny fart och vår tidning Våra Missar såg dagens ljus. År 1981 genomförde vi som första klubb ett klubbmästerskap, som arrangerades i Sala.

Den största utställning som VRK arrangerat var den internationella utställningen 1989. Utställningen tog båda ishallarna på Rocklundaområdet i
anspråk. Även löparbanorna i Rocklundahallen utnyttjades.

Antalet katalogförda katter på denna utställning var 1365 stycken! Dessa fördelade sig på 515 långhår, 333 semilånghår, 372 korthår, 86 Siam/Oriental och 59 huskatter. Till utställningen var dessutom 76 avelskatter och 43 uppfödningar anmälda. Denna utställning är fortfarande en av de största kattutställningar som arrangerats.

Flygfoto över Rocklunda så som det såg ut 1986.

Anmärkningsvärt är att trots att så många katter kunde beredas plats var det ändå katter som anmälts första dagen som ej kom med. Troligtvis hade klubben kunnat få 100 – 200 katter ytterligare anmälda men på grund av utrymmesbrist gick det inte.

Några av 90-talets annorlunda klubbmästerskap

En annorlunda form av klubbmästerskap var Hjälmare Kanal-mästerskapen som arrangerades tillsammans med Mellansvenska Kattklubben och Nerikes Kattklubb. Dessa utställningar arrangerades under tre år; 1991, 1993 och 1995.

Årets katt

Intresset för avel och utställning i klubben har varit och är stort. Ett antal katter i VRK har genom årens lopp blivit Årets Katt i SVERAK.

Första digitala utställningskatalogen på SVERAK-utställningar

I april 2017 arrangerade Västerås Kattklubb en internationell utställning i Mimerhallen, Västerås, och blev då första klubb som fick OK på att lägga ut utställningskatalogen digitalt, i pdf-format.

Burlös panel

Under 2017 eller 2019 hade klubben sin första kattutställning där man tillämpade “burlös panel”. Utställarna lämnar sin panelkatt i uppsamlingsområdet hos den assistenten som ska bära katten, istället för att låta katterna sitta i bur framme vid assistentborden. Genom att undvika ytterligare burvistelse minskas stressen för de tävlande katterna och allt går mycket snabbare också. Det är numera det mest populära sättet att samla in katterna inför panelerna i Sverige.

Stora visioner inför kattutställning år 2020

Traditionellt brukar VRK ha kattutställning vartannat år. Men efter utställningen 2019 fanns ett stort intresse bland medlemmar, vilket ledde till att klubbens styrelse började arbeta för att hålla en utställning också kommande året (som annars skulle varit ett “viloår”). Men, inte bara det! Mellansvenska Kattklubben och Västerås Kattklubb gick samman – klubbarna har även tidigare haft goda samarbeten sinsemellan – och började planera den stora utställningen med hela 14 st inbjudna domare till Mimerhallen i Västerås. Allt rullade på fantastiskt bra, båda klubbarna jobbade stenhårt med arrangemanget. Inbjudan skickades ut, och klubbarna gjorde sig redo för att anmälningarna skulle komma in. Och då kom den stora smällen …

Pandemiåren – Covid19 satte stopp för alla planerade aktiviteter!

Kattsverige som alltid har haft full fart stannade av. Allt i landet, Europa och världen stannade faktiskt av. Den väldigt allvarliga smittsamma viruset Covid19. Den stora kattutställningen som vi planerat fick ställas in. Västerås kommun var väldigt förstående, och VRK slapp betala hyra för lokaler vi inte kunde använda.

Inte hade man kunnat tro då, våren 2020, att detta virus faktiskt skulle sätta stopp för våra “vanliga liv” under så lång tid som det gjorde. Först våren 2022 återgick livet någorlunda till det normala igen.

Digitala aktiviteter under pandemin

VRK fick tänka om kring mycket – kreativiteten gick på högvarv. OK, vi kunde inte ses fysiskt. Då fick det bli digitalt istället! Bland annat arrangerade VRK digitala kattutställningar, där domare bjöds in och deltagande katter fotades av sina ägare. Domarna bedömde fotona och det blev väldigt lyckat.

Mycket kontakt höll vi på digitala föreläsningar, medlemsträffar och över Facebook.

Klubbmästerskap mellan vågorna i pandemin

Under 2021 var det fortsatt pandemi, men det var tydligt att vi började nå någon form av minskning av restriktioner från myndigheter. Under en period hösten 2021 kunde vi faktiskt hålla fysiska aktiviteter för våra medlemmar! Det resulterade i att vi höll vårat Klubbmästerskap med totalt 73 anmälda katter.

Vi hade två grupper med deltagare, som vistades i lokalen separat på två olika tillfällen under dagen. Eftersom myndigheterna inte tillät att för många personer vistades i samma lokal samtidigt, då det fortfarande bedömdes riskfyllt med tanke på spridning av coronaviruset. Det var väldigt glädjande att träffa klubbmedlemmar, och fantastiskt roligt att få ställa ut sin katt igen.

Stor kattutställning 2022

Äntligen kunde VRK hålla sin stora kattutställning i Mimerhallen 2022. Det var fantastiskt roligt! Många utställare provade på att ställa ut för allra första gången och många utställare hade inte ställt ut sedan 2019! Så det var väldigt roligt, spännande och allt flöt på förvånansvärt bra.

Klubbens 60-årsjubileum 2023

Under 2023 firar klubben sitt 60-årsjubileum! Detta år har vi stor fokus på att fira med massor av olika aktiviteter, föreläsningar, och annat. I september firar vi med fest på Dingtuna bygdegård. Och såklart fortsätter arbetet för klubbens framtid, vi planerar bland annat en ny utställning 2024 … 🙂