Västerås Kattklubbs styrelse & valda funktionärer

I klubben ska det finnas en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen väljs i enlighet med stadgarna vid klubbens årsmöten.

Vill du rekommendera någon för val till styrelsen? Kontakta gärna valberedningen.

Vem ska ha vad/vem gör vad?

Medlemsansvarig

Har hand om medlemsansökningar och medlemsregister. Har du frågor rörande ditt medlemskap, ändra adress eller annat som rör ditt medlemskap, kontakta då medlemsansvarig.

Sekreterare

Tar emot anmälningar till utställningar. Har också hand om protokoll och intern kommunikation.

Ansvarig för certifieringsansökningar

Tar emot ansökningar om certfieringar.

Kassör

Tar hand om ekonomin och ekonomiska frågor.


Avelsärenden/avelssekreterare

Har hand om frågor rörande avel och uppfödning. Inkluderar frågor om stamtavlor och dylikt.

Webmaster

Tar emot material till hemsidan.


Ordförande

Tar emot frågor och ärenden som inte handhas av övriga styrelsen/funktionärer.

Styrelsen 2024

Senast uppdateringen på denna sida skedde 2024-04-05.

Carina Gustafsson

Ordförande

ordforande@vasteraskattklubb.se

Har kattrasen Cornish Rex

Thomas Wallenberg

Sekreterare

sekreterare@vasteraskattklubb.se   

Har kattrasERNA Siames, balines, Orientaliskt kort- & långhår

Inger Fransson

Kassör

inger.ch.fransson@gmail.com

Har kattrasen Brittiskt korthår

Kerstin Wallin

Ledamot

wallinkerstin45@hotmail.com

Har kattraserna Brittiskt korthår & Brittiskt långhår

Linda Rausmark

Ledamot

linda@vasteraskattklubb.se

Har kattrasen Helig birma och Sphynx

Linnea Höglund

Ledamot & certifieringsansökningar

ninims@ninims.se

Har kattrasen Brittiskt korthår

Anna Tonér

Suppleant & medlemsansvarig

medlem@vasteraskattklubb.se

Har kattrasen Brittiskt korthår

Hanna Lejbro

Suppleant

Har kattrasen sphynx

Lena Eriksson

Suppleant

lena.eriksson@lmdautomation.se

Har kattrasen sibirisk katt

Andra funktionärer

Ingegerd Blomqvist

Avelssekreterare & avelsärenden

Ringduvegatan 129
724 70 Västerås

Mobil: 070-856 40 40
avel@vasteraskattklubb.se

Har kattrasen Perser

Anna Carlsson

Webmaster

webmaster@vasteraskattklubb.se

Har kattrasen Brittiskt korthår

Revisor

Ordinarie: Adam Ringh
Suppleant: Jan Höglund

Valberedning

Ulrika Stefansson
suncats@suncats.se

Emma Carlsson
valberedning-vrk@meduselds.se