Västerås Kattklubbs styrelse & valda funktionärer

I klubben ska det finnas en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen väljs i enlighet med stadgarna vid klubbens årsmöten.

Vill du rekommendera någon för val till styrelsen? Kontakta gärna valberedningen.

Vem ska ha vad/vem gör vad?

Medlemsansvarig: Anna Tonér

Har hand om medlemsansökningar och medlemsregister. Har du frågor rörande ditt medlemskap, ändra adress eller annat som rör ditt medlemskap, kontakta då medlemsansvarig.

Sekreterare

Tar emot anmälningar till utställningar. Har också hand om protokoll och intern kommunikation.

Certifieringsansökningar: Linnea Höglund

Tar emot ansökningar om certfieringar.

Kassör

Tar hand om ekonomin och ekonomiska frågor.


Avelsärenden/avelssekreterare

Har hand om frågor rörande avel och uppfödning. Inkluderar frågor om stamtavlor och dylikt.

Webmaster

Tar emot material till hemsidan.


Ordförande

Tar emot frågor och ärenden som inte handhas av övriga styrelsen/funktionärer.

Styrelsen 2023

Senast uppdateringen på denna sida skedde 2023-12-18.

Carina Gustafsson

Ordförande

ordforande@vasteraskattklubb.se

Har kattrasen Cornish Rex

Erika Svanberg

Sekreterare

sekreterare@vasteraskattklubb.se   

Har kattrasen Brittiskt korthår

Inger Fransson

Kassör

inger.ch.fransson@gmail.com

Har kattrasen Brittiskt korthår

Kerstin Wallin

Ledamot

wallinkerstin45@hotmail.com

Har kattraserna Brittiskt korthår & Brittiskt långhår

Angelica Öhlén

Ledamot

juniangelica90@gmail.com

Har kattrasen neva masquerade & huskatt

Linnea Höglund

Ledamot & certifieringsansökningar

ninims@ninims.se

Har kattrasen Brittiskt korthår

Anna Tonér

Suppleant & medlemsansvarig

medlem@vasteraskattklubb.se

Har kattrasen Brittiskt korthår

Isabelle Åkerlöf

Suppleant

isabelle.akerlof@outlook.com

Har kattrasen sibirisk katt

Lena Eriksson

Suppleant

lena.eriksson@lmdautomation.se

Har kattrasen sibirisk katt

Andra funktionärer

Ingegerd Blomqvist

Avelssekreterare & avelsärenden

Ringduvegatan 129
724 70 Västerås

Mobil: 070-856 40 40
avel@vasteraskattklubb.se

Har kattrasen Perser

Anna Carlsson

Webmaster

webmaster@vasteraskattklubb.se

Har kattrasen Brittiskt korthår

Revisor

Ordinarie: Malin Sundqvist
Suppleant: Jan Höglund

Valberedning

Ulrika Stefansson
suncats@suncats.se

Linda Rausmark
​​​​​​​linda.rausmark@gmail.com