BIS * 2! Suncat’s Bonfire Heart

Stort grattis till BIS! Lycklig ägare är Ulrika Stefansson. Foto: Kerstin Zimmerman.