BIV & BIS hona! CH SE*Lindhouse Alice in Wonderland

Stort grattis till BIV och BIS hona! Lycklig ägare är Camilla Broberg Mellberg.