Varmt välkommen som funktionär!

Tillsammans kan vi göra fantastiska insatser!  Hos alla oss som redan är engagerade i klubben är viljan stark och målen högt satta. För att lyckas behöver vi även din insats!

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet för att vara funktionär hos oss.  Tvärtom är det ett bra sätt att lära känna andra i klubben och lära sig hur en utställning, KM, eller annat evenemang går till. Du kan jobba kortare pass, dagarna innan eller hela evenemanget. Vi hittar något som passar dig.

Skriv ut flyers

Sprid ordet om kattutställningen med våra flyers. På varje A4 finns två stycken flyers som du kan klippa isär, bra va? 😀 Ett smart sätt att sprida ordet är att lägga/sätta upp en flyer i din bils ruta (behöver ej vara i framrutan), till exempel.

Våra anmälningsformulär för…

funktionärer

Vill du veta mer om de olika arbetsområdena? Det finns en hel del info lite längre ned på sidan. Bland annat finns ett generellt schema över vad som händer under dagarna vid utställningen.

… skänkes till vinstpriser/lotteri/kafeteria

Kattutställning

Varför behöver vi engagerade medlemmar?

En klubb är aldrig bättre än sina medlemmar. För att verksamheten ska kunna gå runt och klubben ska kunna existera i längden behöver våra medlemmar vara aktiva i klubben – det är medlemmarnas vilja, intressen och driv som är klubbens hjärta.

Att vi gör en bra evenemang, som exempelvis kattutställningar, med positiva ekonomiska resultat påverkar alla medlemmar. Har klubben god ekonomi kan vi göra fler roliga saker för våra medlemmar utan att ta ut avgifter eller höja medlemsavgifterna. Kom ihåg: Ingen kan göra allt men alla kan göra något!B

Bli funktionär – anmäl dig här!

Annat du kan göra för klubben

Bidra med fika- och matbröd. Både hembakat och köpebröd tas tacksamt emot. Ju mer vi får skänkt desto bättre för VRKs ekonomi. 

Skänk priser och lotterivinster. Hjälp oss att få så många priser och lotterivinster vi bara kan till vår stora utställning. Många skänkta priser ökar vår möjlighet att göra ett positivt ekonomiskt resultat då behovet av inköpta priser och vinster minskar!

Meddela oss vad du vill skänka här.

Olika arbetsområden

Inför en utställning behövs många olika arbetsgrupper som har olika ansvarsområden. Vi är väldigt glada om våra medlemmar (med familj, vänner och bekanta) vill vara med och engagera sig.

Vi har behov av ungefär 30–50 funktionärer per dag under utställningshelgen för att utställningarna ska flyta på som vi vill. Nedan finns olika områden som våra olika arbetsgrupper täcker in.

Ansvarsområden inför vår utställning 2024

Utställningskommissarie 2024

Ansvarig: Ulrika Stefansson, suncats@suncats.se

Ansvarsområde: Har det övergripande ansvaret, som ska stämma av att arbetet inför utställningen flyter på. Kommissarien har regelbundet avstämningar med respektive arbetsgrupps ansvarsperson.

Anmälningar

Ansvarig: Anna Landell, utstallning@vasteraskattklubb.se

Medarbetare: Carina Gustafsson, Josefine Lennartsson

Tar emot och hanterar anmälningar, titelchanser m.m. för katter som ska katalogföras till vår kattutställning.

Sekretariat

Ansvarig: Anna Landell, utstallning@vasteraskattklubb.se

Medarbetare: Carina Gustafsson, Josefin Lennartsson

Utställningens hjärta. Tar emot och registrerar anmälningar. Svarar på frågor. Gör i ordning domarpärmar, alla listor. Registrerar alla resultat från bedömningssedlarna & nomineringslistorna. Förbereder inför panelerna & sorterar nominerade katternas nummerlappar, m.m.

Ekonomi

Ansvarig: Inger Fransson, inger.ch.fransson@gmail.com

Medarbetare: Lena Eriksson

Har koll på ekonomin före, under och efter utställningen. Ansvarar för budget, anmälningsavgifter, Swish, växelkassor & kortterminaler, domararvoder, fakturor, återbetalningar m.m.

Hallchef

Ansvarig: Jan Höglund

Allt som rör hallen och området runtom hallen. Delaktig i burplacering, placering av montrar, logistik kring parkering m.m.

Domare & elever

Ansvarig: Linnea Höglund

Har hand om bokningar av domare och elever, samt hotellbokningar för dessa. Primär kontaktperson inför och under utställningshelgen för de domare som har önskemål, funderingar eller dylikt.

Assistentansvarig

Ansvarig: Cessie (Cecilia) Alsmark

Ansvar för bemanning av assistenter och fördelar dessa hos olika domare. Har övergripande koll på hur assistenternas arbete fungerar under dagen samt har ansvar för assistenternas arbete i panelen.

Monterplatser

Ansvarig: Erika Svanberg, monter@vasteraskattklubb.se

Ansvarar för att boka monterplatser, skriva avtal. Har nära samarbete med hallansvarig.

Prisrum

Ansvarig: Jessica Lennartsson

Medarbetare: Kerstin Wallin, Annette Lennartsson

Har hand om priser till alla klassvinnare & BIS-vinnande katter.

Sponsorer

Ansvarig: Linda Rausmark

Medarbetare: Maria Zilén, Lena Arringe, Ulrika Stefansson

Letar sponsorer till utställningen, som ex. kan skänka priser till prispåsarna för BIS-vinnande katter m.m.

Marknadsföring

Ansvarig: Anna Carlsson, webmaster@vasteraskattklubb.se

Medarbetare: Emma Carlsson, Ulrika Stefansson

Sprida ordet, öka publiciteten om vår kattutställning genom PR och marknadsföring. Gärna genom att hålla annonskostnaderna nere så mycket som möjligt.

Grafisk utformning

Ansvarig: Anna Carlsson, webmaster@vasteraskattklubb.se

Utformning av utställningsinbjudan, webbsida, annat tryckt material (A4:or m.fl).

Transport

Ansvarig: X

Hjälper till med transport av prylar och/eller av exempelvis domare till och från flygplatsen, till och från hotell m.m. mot ersättning (bensin etc).

Nybörjarservice

Ansvarig: Isabelle Åkerlöf isabelle@vasteraskattklubb.se

Hjälpa nya utställare med frågor innan utställning. Oftast brukar nybörjarservice också inkludera en rundtur i grupp i utställningshallen på morgonen innan bedömningarna börjar.

Bemanningspool

Ansvarig: Jan Höglund, Ulrika Stefansson janne@suncats.se, suncats@suncats.se

Poolen är extra resurser på plats. Hjälper bl.a. till med att iordningsställa inför panelerna.

Veterinärincheckning

Ansvarig: Maria Edman

Organiserar veterinärincheckningen (veterinär, vaccinationskontroll m.m.). Nära samarbete med utställningskommissarien.

Incheckning

Ansvarig: Josefine Lennartsson

Medarbetare: Carina Gustafsson

Ser till att utställare checkar in sina katter på utställningens morgon, och att frånvaromarkera (“ABS”) katter som inte närvarar.

Sjukvård

Ansvarig: Kerstin Wallin, wallinkerstin45@hotmail.com

Information, lotteri

Informationsansvarig: Ulla Lidhagen
Informationsmedarbetare:

Informationen sköter all kommunikation och information om kattutställningen i utställningshallen.

Lotteriansvarig: Annette Lennartsson
Lotterimedarbetare: Kerstin Wallin

Lotteriet sköter ett lotteri å föreningens vägnar, där man dels låter besökare köpa lotter och hanterar eventuell vinstutdelning.

Entré, inträde

Ansvarig: Matts Lidhagen

Sköter entré och inträdesbiljetter.

Panel

Ansvariga: Speaker Inger Andersson, Sekretariat Anna Landell, Assistentansvarig Cecilia Alsmark

Ansvarsområde: Best in Show-panelerna. Man sköter panelen, där nominerade katter ska sammanställas, och som sedan ska katter samlas upp i uppsamlingsområdet och sedan ska presenteras för domarna. Därefter håller man reda på omröstning och resultat, som därefter ska registreras.

Mat & kafeteria

Ansvarig: Päivi Bargard

Medarbetare: Louise S

Har hand om lättare servering och fika till våra utställare. Förbereder allt som ska säljas och bemannar kiosken på utställningsområdet.

Sanitet

Ansvarig: X

Ser till att toaletter och kringliggande område är fräscha och utrustade med ex. toalettpapper, tvål och pappershanddukar.

Parkeringsvakter

Ansvarig: Jan Höglund

Medarbetare: Matts Lidhagen

Hjälper till att styra bilisterna för en effektiv parkering av personbilar på anvisad parkeringsyta.

 • Kommissarie
 • Anmälningar
 • Sekretariat
 • Ekonomi
 • Hallchef
 • Domare (och elever)
 • Assistentansvarig
 • Transport
 • Monterplatser
 • Prisrum
 • Sponsorer
 • Marknadsföring
 • Grafisk utformning
 • Nybörjarservice
 • Bemanningspool
 • Veterinär
 • Incheckning
 • Sjukvård
 • Information, lotteri
 • Entré, inträde
 • Panel
 • Mat & kafeteria
 • Sanitet
 • Parkeringsvakter

Dagarna vid utställningen

Torsdag: Arbetet börjar på plats

 • ca kl 12:00
  • Hallchefen markerar var burar, domarbord och montrar ska stå, enligt ritning.
  • Funktionärer lastar in burar och bord från SVERAKs container.
 • ca kl 17:00
  • Alla bord ställs upp, alla burar monteras, stolar placeras ut.
  • Desinfektion av alla burar.

Fredag: Arbetet fortsätter

Drop in för alla medhjälpare och funktionärer under dagen – hjälp till när du har möjlighet! Ju fler som hjälper till desto snabbare går det. Bland annat ska detta göras:

 • ca kl 08:30 – 18:00
  • Numrering av burar
  • Skyltning
  • Utplacering av sponsorgåvor
  • Dekorera i hallen
  • Rengörings-kit
   • Gör i ordning sprayflaskor med desinfektion
   • Annat materiel
  • I ordningställande av:
   • Entré och incheckning
   • Infobord
   • Sekretariat
   • Prisrummet
  • Inköp till kafeteria
   • Inköp & transport, tillsammans med kafeteriaansvarig
  • Hämta domare på Arlanda
   • Transport, mot bränsleersättning

Lördag / söndag: Arbete under utställningsdagen

Under utställningsdagarna behövs funktionärer till olika områden. Man kan ha ett eller flera schemalagda funktionärspass under dagen.

Och ja – självklart ska man kunna ställa ut sin katt samtidigt som man är funktionär. Man byter av varandra så man kan gå iväg och visa sin katt.

 • Morgon
  • Incheckningen
   • Kontrollerar vaccinationsdatum på katter
   • Guidar utställarna mot veterinären
  • Parkeringsvakt
   • Guidar utställarna och besökare till parkeringsområdet
 • Under dagen
  • Entré
   • Ta betalt för entré av besökare
   • Hålla snyggt i hallen, inkl. toaletterna
  • Information, lotteri
   • För att sitta i informationen behöver man ha kunskap om hur en kattutställning går till samt kännedom om olika kattraser
    • Svara på frågor och funderingar från utställare och besökare
    • Sälj katalog och lotter
  • Kafeteria
   • Bemanning i kiosken
   • Sälja fika och mat
  • Bemanningspool
   • Byt av ordinarie funktionärer när det behövs
   • Ställ i ordning inför BIS-panelen (flyttar burar, bord och stolar)
  • Domarassistenter
   • Det behövs minst 1 domarassistent per domare, samt några avbytare
   • Assistenter hjälper till att städa burar, torka bord, se till att domaren får fram alla katter som ska dömas
   • Assistenterna visar även upp katterna i BIS-panelerna

Lördag / söndag: Arbete efter avslutad utställningsdag

Medlemmar i VRK förväntas stanna och hjälpa till efter utställningen. Ju fler vi är som hjälps åt, desto snabbare får vi alla komma hem – så kom igen! Vi grejar det tillsammans! 🙂

 • Lördag kväll ca kl 16:00
  • När utställningen har avslutats för dagen och alla utställare gått hem:
   • tomma burar städas, dammsugs,och sprayas med desinfektionsmedel
   • Burar numreras om
   • Sopor bärs ut
   • Nya lotter- och panelvinster ska ställas i ordning
   • Inchecknings- och biljettkassor ska förberedas för morgondagen
 • Söndag kväll ca kl 16:00
  • Köra domare till Arlanda
   • Transport, mot bränsleersättning
  • Riva utställningen
   • Allt material i lotteri, sekretariat, information och prisrum packas ihop och transporteras till klubbförrådet
   • Burar & bord ska dammsugas, monteras ned och lastas i container
   • Bord ska fällas ihop
   • Stolar staplas på hög
   • Allt skräp ska slängas
   • Hela lokalen ska sopas

Video: Så blir en kattutställning till

En kattutställning består av många olika delar under lång tid och kräver därför funktionärer som arbetar före, under och efter utställningshelgen. Titta på filmen för en spännande inblick bakom kulisserna!

Denna video skapades våren 2021 för livesändningen av KLISA-evenemanget “150 år av kattutställning”.