Varmt välkommen som funktionär!

Tillsammans kan vi göra fantastiska insatser!  Hos alla oss som redan är engagerade i klubben är viljan stark och målen högt satta. För att lyckas behöver vi även din insats!

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet för att vara funktionär hos oss.  Tvärtom är det ett bra sätt att lära känna andra i klubben och lära sig hur en utställning, KM, eller annat evenemang går till. Du kan jobba kortare pass, dagarna innan eller hela evenemanget. Vi hittar något som passar dig.

Kattutställning

Varför behöver vi engagerade medlemmar?

En klubb är aldrig bättre än sina medlemmar. För att verksamheten ska kunna gå runt och klubben ska kunna existera i längden behöver våra medlemmar vara aktiva i klubben – det är medlemmarnas vilja, intressen och driv som är klubbens hjärta.

Att vi gör en bra evenemang, som exempelvis kattutställningar, med positiva ekonomiska resultat påverkar alla medlemmar. Har klubben god ekonomi kan vi göra fler roliga saker för våra medlemmar utan att ta ut avgifter eller höja medlemsavgifterna. Kom ihåg: Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Annat du kan göra för klubben

Bidra med fika- och matbröd. Både hembakat och köpebröd tas tacksamt emot. Ju mer vi får skänkt desto bättre för VRKs ekonomi. 

Skänk priser och lotterivinster. Hjälp oss att få så många priser och lotterivinster vi bara kan till vår stora utställning. Många skänkta priser ökar vår möjlighet att göra ett positivt ekonomiskt resultat då behovet av inköpta priser och vinster minskar!

Olika arbetsområden

Inför en utställning behövs många olika arbetsgrupper som har olika ansvarsområden. Vi är väldigt glada om våra medlemmar vill vara med och engagera sig.

Vi har behov av ungefär 30–50 funktionärer per dag under utställningshelgen för att utställningarna ska flyta på som vi vill. Nedan finns olika områden som våra olika arbetsgrupper täcker in.

 • Kommissarie
 • Anmälningar
 • Sekretariat
 • Ekonomi
 • Hallchef
 • Domare (och elever)
 • Assistentansvarig
 • Monterplatser
 • Prisrum
 • Sponsorer
 • Marknadsföring
 • Grafisk utformning
 • Nybörjarservice
 • Bemanningspool
 • Veterinär
 • Incheckning
 • Sjukvård
 • Information, lotteri
 • Entré, inträde
 • Panel
 • Mat & kafeteria
 • Sanitet

Dagarna vid utställningen

Torsdag: Arbetet börjar på plats

 • ca kl 12:00
  • Hallchefen markerar var burar, domarbord och montrar ska stå, enligt ritning.
  • Funktionärer lastar in burar och bord från SVERAKs container.
 • ca kl 17:00
  • Alla bord ställs upp, alla burar monteras, stolar placeras ut.
  • Desinfektion av alla burar.

Fredag: Arbetet fortsätter

Drop in för alla medhjälpare och funktionärer under dagen – hjälp till när du har möjlighet! Ju fler som hjälper till desto snabbare går det. Bland annat ska detta göras:

 • ca kl 08:30 – 18:00
  • Numrering av burar
  • Skyltning
  • Utplacering av sponsorgåvor
  • Dekorera i hallen
  • Rengörings-kit
   • Gör i ordning sprayflaskor med desinfektion
   • Annat materiel
  • I ordningställande av:
   • Entré och incheckning
   • Infobord
   • Sekretariat
   • Prisrummet
  • Inköp till kafeteria
   • Inköp & transport, tillsammans med kafeteriaansvarig
  • Hämta domare på Arlanda
   • Transport, mot bränsleersättning

Lördag / söndag: Arbete under utställningsdagen

Under utställningsdagarna behövs funktionärer till olika områden. Man kan ha ett eller flera schemalagda funktionärspass under dagen.

Och ja – självklart ska man kunna ställa ut sin katt samtidigt som man är funktionär. Man byter av varandra så man kan gå iväg och visa sin katt.

 • Morgon
  • Incheckningen
   • Kontrollerar vaccinationsdatum på katter
   • Guidar utställarna mot veterinären
  • Parkeringsvakt
   • Guidar utställarna och besökare till parkeringsområdet
 • Under dagen
  • Entré
   • Ta betalt för entré av besökare
   • Hålla snyggt i hallen, inkl. toaletterna
  • Information, lotteri
   • För att sitta i informationen behöver man ha kunskap om hur en kattutställning går till samt kännedom om olika kattraser
    • Svara på frågor och funderingar från utställare och besökare
    • Sälj katalog och lotter
  • Kafeteria
   • Bemanning i kiosken
   • Sälja fika och mat
  • Bemanningspool
   • Byt av ordinarie funktionärer när det behövs
   • Ställ i ordning inför BIS-panelen (flyttar burar, bord och stolar)
  • Domarassistenter
   • Det behövs minst 1 domarassistent per domare, samt några avbytare
   • Assistenter hjälper till att städa burar, torka bord, se till att domaren får fram alla katter som ska dömas
   • Assistenterna visar även upp katterna i BIS-panelerna

Lördag / söndag: Arbete efter avslutad utställningsdag

Medlemmar i VRK förväntas stanna och hjälpa till efter utställningen. Ju fler vi är som hjälps åt, desto snabbare får vi alla komma hem – så kom igen! Vi grejar det tillsammans! 🙂

 • Lördag kväll ca kl 16:00
  • När utställningen har avslutats för dagen och alla utställare gått hem:
   • tomma burar städas, dammsugs,och sprayas med desinfektionsmedel
   • Burar numreras om
   • Sopor bärs ut
   • Nya lotter- och panelvinster ska ställas i ordning
   • Inchecknings- och biljettkassor ska förberedas för morgondagen
 • Söndag kväll ca kl 16:00
  • Köra domare till Arlanda
   • Transport, mot bränsleersättning
  • Riva utställningen
   • Allt material i lotteri, sekretariat, information och prisrum packas ihop och transporteras till klubbförrådet
   • Burar & bord ska dammsugas, monteras ned och lastas i container
   • Bord ska fällas ihop
   • Stolar staplas på hög
   • Allt skräp ska slängas
   • Hela lokalen ska sopas

Video: Så blir en kattutställning till

En kattutställning består av många olika delar under lång tid och kräver därför funktionärer som arbetar före, under och efter utställningshelgen. Titta på filmen för en spännande inblick bakom kulisserna!

Denna video skapades våren 2021 för livesändningen av KLISA-evenemanget “150 år av kattutställning”.