Grand International Premier, BIS kastrat hane * 2! IP Luqin Ufne Koty*PL

Stort grattis till titel och nomineringar och två BIS! Lycklig ägare är Linn Larsson.