Guide: Kattutställning

Enligt Kattförbundet SVERAK & FIFes regler.

Kattutställningar har arrangerats i ungefär den här formen sedan slutet av 1800-talet. Idag är kattutställning en populär aktivitet bland kattentusiaster i Sverige och runtom i världen.

Innehåll

Liten ordlista

Steg för steg

Förklaringar

Koncept

Liten ordlista

Bedömningsresultat

Under bedömningar återkommer vissa begrepp ofta. Ett sådant begrepp är “Excellent”, som betyder att katten har egenskaper som är just excellenta.

På bedömningssedeln

Excellent Uppnår minst 88 poäng*
Very GoodKatten uppnår minst 76 poäng, dock ej högre än 88 poäng*
GoodKatten uppnår minst 61 poäng, dock ej högre än 76 poäng*
* När katten bedöms mot sin rasstandard

Bokstavsförkortningar

Om katten är klassvinnare får den certifikat. Det finns flera förkortningar för olika certifikat. Exempelvis: CAC (när katten samlar certifikat till titlen Champion) och CAP (när katten samlar certifikat till titeln Premier).

Läs mer om certifikat och klasser via Kattförbundet SVERAK

BIV / Bäst i Variant

Om det finns minst tre katter i en färg/färggrupp utser domaren en Bäst i Variant (BIV). Fertila och kastrater tävlar aldrig mot varandra.

Om det finns minst tre fertila katter och minst tre kattungar/juniorer tar domaren ut en BIV vuxen och en BIV ungdjur, om detta inte finns så tävlar fertila vuxna, kattungar och juniorer om BIV tillsammans.

Cert / Certifikat

Certifikat brukar ibland förkortas till “cert”. Klassvinnande katter erhåller certifikat.

Katten får ett certifikat om den bedöms hålla för de poäng som krävs för bedömning i varje klass. Exakta poäng för certifikat i varje klass kan man läsa om hos Kattförbundet SVERAK.

Kastrat

Katt som genomgått kirurgiskt ingrepp som medför att kattens könsdrift & fortplantningsförmåga upphör permanent.

Vuxna kastrater (= över 12 månader gamla) tävlar separat från fertila katter och kattungar/juniorer.

NOM / Nominering

Domaren väljer ut sina bästa katter från dagens bedömning enligt vissa kriterier i varje bedömd kategori. Dessa katter tävlar sedan vidare i panelen (en slags final, kan man säga).

Läs mer längre ned på denna sida om nominering.

Titlar

När katten erhållit ett visst antal certifikat i en klass kan den erhålla en titel. Exempelvis: Champion för okastrerade katter, Premier för kastrerade katter.

Titlar placeras oftast framför kattens namn med förkortningar. Exempelvis förkortas Champion “CH” och Premier “PR”.

Läs mer om certifikat och klasser via Kattförbundet SVERAK

Ännu fler ord & begrepp

Läs fler ord i Kattorganisationen FIFes egna ordbok (på engelska). Där förklaras många begrepp som används vid exteriörbedömningar av katt.

Steg för steg

Bedömning

Certifikat

Nominering

Panelen

Steg

1

Bedömning

1

Varje katt som deltar på kattutställningen har ett nummer den tävlar med. Numret är väldigt viktigt. För det första är det är kattens identitet för dagen. På så sätt säkerställer man att bedömningarna blir så rättvisa som möjligt, eftersom domaren bedömer en “anonym” katt. Utställarna vet när det är dags för deras katt att komma till bedömning genom att ha koll på vilka nummer som kallas till domarens bord.

För att ta reda på kattens riktiga namn behöver man titta i utställningskatalogen eller resultatlistorna online. Då letar man upp numret och invid det hittar man uppgifter om katten, som namn, ras, kön, ålder, kattens föräldrar, uppfödare och ägare med mera.

2

Kattutställning handlar i första hand om skönheten hos varje individ. Varje katt bedöms mot standarder, där man har definierat vad som räknas som fel eller önskvärt. Raskatter bedöms mot sin egen kattras skrivna standard. Huskatter bedöms framförallt efter hur harmoniska de är i sitt utseende, eftersom huskatter kan se ut på väldigt många olika sätt och vara helt korrekta trots det.

Såklart tar domaren även hänsyn till kattens ålder, temperament och kondition (skick) vid bedömningen.

Läs mer

Steg

2

Klasser och certifikat

1

Vid bedömningen tar domaren hänsyn till flera faktorer: Kattens kön, färg/färggrupp, vilken klass som katten tävlar i och om den uppnår de poäng som krävs för att den ska få certifikat från domaren. Det kan finnas konkurrens mellan flera katter om samma certifikat. Bara en av katterna som tävlar om certifikatet kan vinna det vid dagens bedömning. Domaren skriver kortfattat ned sitt intryck av katten på en bedömningssedel som ägaren till katten kan spara. Om katten vunnit certifikat är också bedömningssedeln underlag som uppvisas när katten ska erhålla titel, se nedan.

Alla olika raser är fördelade i 4 olika kategorier, vilket har betydelse när domaren nominerar katter till panelen. Vad det innebär berättar vi mer om längre ned.

Exempel på hur en bedömningssedel kan se ut.

2

Katter samlar ett antal certifikat för att nå titlar. Hur många certifikat som krävs är olika beroende på vilken titel det gäller. Ju högre titlar katterna tävlar om, desto fler certifikat krävs.

  • Titlar för unga & okastrerade katter: Kitten Champion, Junior Champion, Champion, Internationell Champion, Grand Internationell Champion och Supreme Champion.
  • Titlar för kastrerade katter: Premier, Internationell Premier, Grand Internationell Premier och Supreme Premier.

3

Om det finns tillräckligt många katter från samma ras som har samma färg/färggrupp kan det bli en så kallad Bäst i variant efter att de blivit bedömda. Det förkortas till “BIV”. Domaren känner till när det är dags för en BIV, då får katterna i samma färg som tävlar i BIV:en hållas av sina ägare eller domarassistenten som står bredvid varandra. Domaren jämför och bestämmer sedan vilken av katterna som är bästa representanten för färgen/färggruppen för dagen, och delar därefter ut BIV till vinnaren. Katter som vinner BIV får ofta en medalj eller motsvarande.

Läs mer

Steg

3

Nominering

1

När alla raser i en kategori har bedömts färdigt kan domaren nominera ett fåtal katter till panelen. Ofta brukar detta förkortas till “NOM”. I korta drag innebär det att domaren väljer ut sina bästa katter som hen har bedömt under dagen och de får tävla vidare i “finalen” (panelen) i slutet av dagen, se nedan. Nominerade katter får ofta en medalj eller motsvarande. Nomineringen sker på ett annorlunda sätt för huskatterna.

Dessa kan domaren välja att nominera bland raskatterna, en av varje:

Läs mer

Steg

4

Panelen

1

Den stora finalen i slutet på utställningsdagen är panelen. I panelen visas alla katter upp som nominerats av alla domare. Ägarna får inte visa katterna i panelen, det är alltid domarassistenterna som visar katterna för domarna. Panelen är uppdelad efter de 4 olika kategorierna som finns för raskatter, samt en egen uppdelning för huskatter.

Katterna bedöms kort av domarna, som sedan röstar på den katt som de tycker är vackrast. Rösterna läggs samman och den katt som får flest röster vinner Best in Show, förkortat “BIS”. Vinnande katt får priser och en pokal eller motsvarande.

I varje kategori för raskatter kan maximalt 6 stycken BIS-priser delas ut. Det är lite annorlunda för huskatterna. Nedan fördelning gäller för raskatterna, per kategori:

Koncept

Vad tävlar man om på kattutställningar?

Kattutställning är en skönhetstävling för katter. De katter som är vackrast och ser ut som idealkatten av sin ras premieras med certifikat, titlar och ibland också med nomineringar till panelen – till och med vinner Best in Show ibland.

Men allt handlar inte bara om skönhet: temperament och kattens kondition (skick) är också av vikt. Många katter tycker också att det är väldigt roligt att vara på utställningar. I grund och botten handlar kattutställningar om att sprida kunskap och uppskattning för katter till allmänheten. Det är ett roligt sätt att visa upp våra underbara fyrfota vänner, och en naturlig plats där samtal mellan kattentusiaster – nya som gamla – kan mötas.

Kort och gott: man deltar på kattutställningar för att det är roligt och för äran.

Läs mer

Regler

För att säkerställa god kvalitet har vårat kattförbund SVERAK och vårat huvudförbund FIFe sammanställt regler för kattutställning. Dels hur dessa får arrangeras, kvalificering för domare m.m. och även hur katterna får och ska se ut.

Läs mer

Relaterat innehåll

Kattutställning

Upptäck vad du kan göra på kattutställningens område, tips och aktiviteter.