Västerås Kattklubbs värderingar

Grundläggande info om verksamheten

  • Alla som vill söka medlemskap i Västerås Kattklubb är välkomna att göra det.
  • Västerås Kattklubb verkar i enlighet med vedertagna demokratiska principer.
  • Verksamheten är partipolitiskt obunden.
  • Västerås Kattklubb har föreningsstadgar, årsmöte, styrelse och medlemmar.
  • Verksamheten granskas av årsmötet, samt av vald revisor.