Värdegrund för Västerås kattklubb

Antagen 2023-06-19.

Västerås kattklubb, VRK, är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

VRK är uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. Det innebär att årsmötet är det högsta beslutande organet. Årsmötet väljer styrelse och det är styrelsen som leder arbetet mellan årsmötena.

Medlemskap är öppet för de som följer klubbens stadgar och för de som vill verka för föreningens syften.

Klubbens kärnvärderingar

I arbetet med klubbens syften ska alla medlemmar ha möjlighet att vara delaktiga genom att delta på de utbildningar, föreläsningar och utställningar som klubben arrangerar.

Klubbens syften är att:

  • öka kattens status i samhället och intresset för katten som sällskapsdjur,
  • aktivt motverka missförhållanden inom katthållning samt djurplågeri,
  • genom utställningar och seriöst avelsarbete sprida kännedom om olika kattraser,
  • informera och ge kunskap om katten till allmänheten,
  • verka för ID-märkning av alla katter.

Var och en som är medlem i VRK ska alltid känna sig välkommen och respekterad vid kontakt med styrelsen, vid deltagande i de aktiviteter som klubben arrangerar och vid deltagande i klubbens arbete.


Läs Västerås kattklubbs föreningsstadgar.