Nominering! IC MagicMoments Mogli

Stort grattis till nominering och CAGCIB! Lycklig ägare är Anna Carlsson.