Nominering! IP Luqin Ufne Koty*PL

Stort grattis till nominering och två st CAGPIB! Lycklig ägare är Linn Larsson.