Nominering! Joy Division’s Taygete / Tiggy

Stort grattis till nominering och två CAGCIB! Lycklig ägare är Anna-Lena Karlsson.