Nya titlar och åldersindelningar för kattungar och juniorer från och med 1 januari 2024

Från och med årsskiftet kan kattungar och juniorer samla certifikat till nya titlar för klass 12 och 11. Samtidigt justeras åldersindelningarna i klasserna 9–12 och 13a & 14. Här har vi samlat mer information om vad som gäller.

Från och med årsskiftet kan kattungar och juniorer samla certifikat till nya titlar för klass 12 och 11. Samtidigt justeras åldersindelningarna i klasserna 9–12 och 13a & 14. Här har vi samlat mer information om vad som gäller.

SVERAK gick ut med denna information på sin hemsida i augusti:

Information från FIFe hur vi hanterar övergången till de nya åldersindelningar för utställningsklasser 9-12

Träder i kraft 2024-01-01

Från ovanstående datum gäller följande för klasserna 9-12:

 • klass 12: 4 – 8 månaders ålder (tidigare 4 – 7 månader)
 • klass 11: 8 – 12 månaders ålder (tidigare 7 – 10 månader)
 • klass 9 eller 10: 12 månaders ålder och äldre (tidigare 10 månader och äldre).

Katterna ska alltså anmälas och bedömas enligt det åldersspannet som gäller för respektive klass. Detta betyder att from 2024-01-01:

 • katter, ej fyllda 8 månader anmäls i klass 12.
 • katter, ej fyllda 12 månader anmäls i klass 11.
 • katter, som redan erhållit certifikat i klass 9 eller högre innan 01.01.2024, får behålla dessa certifikat (och andra utmärkelser) men måste anmälas i rätt klass enligt åldersspannet from 2024-01-01.

Det vill säga att om en katt erhållit tex CAC i slutet av året innan den fyllt 12 månader, behåller katten detta certifikat men går tillbaka till klass 11 efter 1 januari och tävlar där tills den fyllt 12 månader. Därefter kan den fortsätta i t.ex klass 9 och ta med sig erhållet certifikat.

… och FIFe har lagt ut nedanstående under sin nyhetssida

Konsekvensändringar

Träder i kraft 2024-01-01

Uppdaterade åldersspann för utställningsklasser 13a & 14

 • As a consequence of the age change for classes 9 and 10:
 • Klass 13a (Novisklass): 12 månader eller äldre
 • Klass 14 (Huskatt): okastrerade huskatter 12 månader gamla eller äldre får inte delta på utställning.

Lista på diskvalificerande och generella fel

 • Fel 1.7, 1.8, 1.9 & 7.2: ålder ändrad till 12 månader

Nya titlar för klass 11 och 12

Det som SVERAK inte omnämner i sin text är att det från årsskiftet finns möjlighet för kattungar och juniorer att tävla om certifikat, och de frågor som det medför.

De nya certifikatens förkortningar mm:

 • Klass 12: CACC – Certificat d’Aptitude au Championnat des Chatons de Beauté
 • Klass 11: CACJ – Certificat d’Aptitude au Championnat des Jeunes de Beauté

I korthet fungerar det så här:

 • Klass 12: Om en kattunge erhåller 3 st certifikat, CACC, erhåller den titeln Kitten Champion.
 • Klass 11: Om en junior erhåller 3 st certfikat, CACJ, erhåller den titeln Junior Champion.

Titlarna läggs på framför kattens namn. Om en katt har erhållit både Kitten Champion och Junior Champion-titel skrivs alltså båda ut i kattens namn, och de kommer stå kvar i namnet “för alltid”. Exempelvis kan titlarna se ut på detta vis: GIC JCH KCH SE*Exempelkatten’s Gerda JW DSM.

Kommer katten att bli “stoppad” efter att den erhållit titel i klass 11 och/eller 12?

Nej. Katten får fortsätta att delta på kattutställningar efter att den erhållit titel, och kan då fortsätta att tävla i samma klass och om samma certifikat. Titlarna kan dock endast erhållas en gång. 🙂

Fullständig information om detta finns via FIFe GA 2023: Agenda, SVERAK GA-rapport 2023 och under News på FIFes hemsida.

Dela gärna detta!