Scandinavian Winner 2023: Banksy Luludi*PL

En Scandinavian Winner kommer lastad till Västerås Kattklubb. Lycklig ägare är Linnea Höglund.