Supreme Champion & BIV! SC Ingale Sahibia

Stort grattis till titel och BIV! Lycklig ägare är Päivi Bärgård.