VRKs årsmöte 2024

Den 18 februari är det dags för klubbens årsmöte – det viktigaste mötet under året för vår kattklubb. Vi bjuder på fika & smörgåstårta. Föranmälan krävs, senast 13/2!

Den 18 februari är det dags för klubbens årsmöte – det viktigaste mötet under året för vår kattklubb. Vi bjuder på fika & smörgåstårta. Föranmälan krävs, senast 13/2!

Årsmötet 2024


När:

Söndag 18 februari, kl 13:00.

Var:

Medborgarskolan, Skivfilargränd 4, 723 35 Västerås

Hitta hit:

ÅRSMÖTESHANDLINGAR HAR SKICKATS TILL MEDLEMMARNAS EPOSTADRESSER

Årsmötetshandlingar, 6st, är bifogade i mailet:

  • Kallelse
  • Verksamhetsberättelse2023
  • Resultaträkning 2023
  • Verksamhetplan för 2024
  • Stadgarändringar 2023 & 2024
  • Valberedningens förslag till styrelse

Revisionsberättelse kommer. 

Vad är ett årsmöte?

Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen. Varje medlem med rösträtt har en röst på årsmötet.

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Hur ett årsmöte ska gå till ska regleras i stadgarna. Stadgarna ska ange hur kallelsen till årsmötet ska skickas ut och när. Vidare ska det i stadgarna beskrivas hur medlemmarna väljer en styrelse, valberedning och revisorer. Det är viktigt att styrelsen och andra representanter för föreningen informerar och kommunicerar med medlemmarna om deras rättigheter och skyldigheter inför ett årsmöte. Medlemmarna ska känna till hur de kan lyfta olika förslag till beslut, så kallade motioner. Vanligtvis måste medlemmarna skicka in sina motioner en viss tid innan årsmötet. Styrelsen ska sedan kommentera och ge förslag till beslut. Motionerna, kommentarerna och förslagen till beslut ska sedan skickas ut till årsmötesdeltagarna i god tid före årsmötet. På årsmötet röstar sedan medlemmarna om motionerna.

Informationen ovan är hämtad från Förening.se och är något justerad.

Årets VRK-katt 2023

I samband med årsmötet kommer Årets VRK-katt 2023 att presenteras.

Dela gärna detta!