Champion, BIV & NOM! IC SE*Truffles Fancy Fiona

Stort grattis till titel, BIV och NOM! Lycklig ägare är Anna Landell.