Champion, Internationell Champion & NOM! IC SE*Truffles Exquisite Estrid

Stort grattis till båda titlarna och NOM! Lycklig ägare är Anna Landell.

Stort grattis till båda titlarna och NOM! Lycklig ägare är Anna Landell.

IC SE*Truffles Dazzling Doris
BAL c
Ägare: Anna Landell

Internationell Champion 2022-10-08
Östkatten, Sverige

Champion 2022-09-03
Mellansvenska Kattklubben, Sverige

Nominerad 2022-07-16
Uppsala Kattklubb, Sverige

Nominerad 2022-05-07
Västerås Kattklubb, Sverige

Dela gärna detta!