Delta i Årets VRK-katt 2023 innan 14/1

I samband med klubbens årsmöte 2024 kommer Årets VRK-katter 2023 att presenteras. Uträkningen baseras på din katts utställningsresultat under 2023, glöm inte att anmäla ditt deltagande!

I samband med klubbens årsmöte 2024 kommer Årets VRK-katter 2023 att presenteras. Uträkningen baseras på din katts utställningsresultat under 2023, glöm inte att anmäla ditt deltagande!

Anmäl till Lena: lena.eriksson@lmdautomation.se senast 14 januari 2024 om du vill vara med och tävla.

Behöver jag skicka in resultat från kattutställningar?

Inga svenska resultat behöver skickas in, klubben hämtar utställningsresultaten för samtliga utställda VRK-katter från SVERAK:s klubblistor. Kontrollera gärna på SVERAK:s hemsida att resultaten stämmer.

Har din katt tävlat utomlands, och du vill vara med och tävla. Då skickar du resultat/kopia av bedömningssedel till Lena senast söndagen den 14 januari 2024.

Poängberäkning

Kategori 1, 2, 3, 4 och huskatter

 • Vi korar årets vinnare inom kategori 1, 2, 3, 4 och huskatter.
 • Katterna tävlar inom respektive kategori. Här sker ingen uppdelning på ungdjur, junior, vuxen eller kastrat. Resultaten kan då vara blandade – om katten under året tävlat till exempel både som ungdjur och vuxen, eller vuxen och kastrat.
 • Det krävs minst 3 resultat, max av 5 resultaten räknas.
 • Totalvinnaren för Årets VRK-katt blir den som uppnått högst poäng bland kategorivinnarna.

Ungdjur, junior, vuxen och kastrat

 • Vi korar årets vinnare inom ungdjur, junior, vuxen och kastrat.
 • Här tävlar kategori 1-4 mot varandra. Samma katt kan tävla i flera grupper om katten under året har tävlat till exempel både ungdjur och vuxen, eller vuxen och kastrat.
 • Det krävs minst 3 resultat, max 5 av resultaten räknas.

Senior och veteran

 • Vi korar årets vinnare inom senior och veteran.
 • Här tävlar alla kategorierna mot varandra, både raskatter och huskatter.- Det krävs minst 3 resultat men max av resultaten räknas.

Vuxen, kastrat och ungdjur/junior

Best In Show  50 poäng
Nominerad  45 poäng
Bäst i variant  40 poäng
HP, certifikat  25 poäng
Excellent (ungdjur/junior)  25 poäng

Huskatter

Best In Show  50 poäng
1:a placering  40 poäng
2:a placering  30 poäng
3:e placering  20 poäng
4:e placering  10 poäng

Veteran/Senior

Best In Show  50 poäng
1:a placering  40 poäng
2:a placering  30 poäng
3:e placering  20 poäng
4:e placering  10 poäng

Endast de högsta poängen per utställning räknas, exempelvis om:

 • Din katt har blivit BIV, NOM och BIS så är det BIS-poängen som räknas, d.v.s. 50 poäng.
 • Din katt har fått ett certifikat och också har blivit BIV så är det BIV-poängen som räknas, d.v.s. 40 poäng.

Årsmöte 18/2

Prisutdelningen sker i samband med klubbens årsmöte 2024.

Dela gärna detta!