För uppfödare: Information om generell dispens för tidigare flytt av kattunge

SVERAKs styrelse har beslutat att dispens kan ges för att kattungar kan flytta mellan 12–14 veckors ålder, under vissa förutsättningar.

SVERAKs styrelse har beslutat att dispens kan ges för att kattungar kan flytta mellan 12–14 veckors ålder, under vissa förutsättningar.

För att dispens ska beviljas behöver SVERAKs uppdaterade besiktningsblankett användas, med en extra signering där veterinär intygar att kattungen kan flytta mellan 12 och 14 veckors ålder.

Blanketten behöver inte sändas in till SVERAK utan en kopia ska sparas av uppfödaren (precis som all annan dokumentation) och kunna uppvisas vid kontroll.

Blanketterna finns för nedladdning på SVERAKs hemsida.


Bakgrund

  • Från 2023-01-01 måste SVERAK-anslutna medlemmar vänta tills kattungarna är 14 veckor före leverans. Detta är en regel som gäller för hela vår organisation, FIFé. Det har kommit in mycket synpunkter från våra medlemmar men också från många veterinärer som undrar hur de ska hantera detta. För kattungens bästa har tre besök blivit aktuellt då vi inte rekommenderar att senarelägga grundvaccinationen. Detta har gett ett onödigt stort tryck på veterinärkliniker som redan har väldigt hög belastning.
  • På SVERAKs årsmöte i mars 2023 röstades en motion för vidarebefordran till FIFé igenom med förslaget att gå tillbaka till förut gällande ålder, 12 veckor. Denna motion röstades inte igenom i FIFé (med knapp marginal) men det gav oss en indikation på hur vi kan hantera frågan. Dels så vill flertalet av våra medlemmar ha 12 veckor som leveransålder. Dels så saknas entydig vetenskaplig bevisning som visar att kattungen mår bättre av flytt vid 14 veckor jämfört med 12 veckor. Därför har SVERAKs styrelse beslutat att dispens kan ges.
Utskicket från SVERAK
Dela gärna detta!