Nya åldersindelningar för klasserna 9–12, gäller fr.o.m. 2024-01-01

Information från FIFe hur vi hanterar övergången till de nya åldersindelningar för utställningsklasser 9–12, som träder i kraft 2024-01-01. Ändringarna gäller vilken ålder en katt räknas som kattunge, junior och vuxen i utställningssammanhang.

Information från FIFe hur vi hanterar övergången till de nya åldersindelningar för utställningsklasser 9–12, som träder i kraft 2024-01-01. Ändringarna gäller vilken ålder en katt räknas som kattunge, junior och vuxen i utställningssammanhang.

Från ovanstående datum gäller följande för klasserna 9-12:

  • klass 12: 4 – 8 månader (tidigare 4 – 7 månader)
  • klass 11: 8 – 12 månader (tidigare 7 – 10 månader)
  • klass 9 eller 10: 12 månader och äldre (tidigare 10 månader och äldre).

Katterna ska anmälas och bedömas enligt det åldersspannet som gäller för respektive klass.

Detta betyder att fr.o.m. 2024-01-01:

  • katter ej fyllda 8 månader anmäls i klass 12.
  • katter ej fyllda 12 månader anmäls i klass 11.
  • katter, som redan erhållit certifikat i klass 9 eller högre innan 01.01.2024, får behålla dessa certifikat (och andra utmärkelser) men måste anmälas i rätt klass enligt åldersspannet from 2024-01-01.

Exempel

Om en katt erhållit certifikatet CAC/CAP i slutet av året innan den fyllt 12 månader kommer den att behålla detta certifikat, men “går tillbaka” till klass 11 fr.o.m. 1 januari och tävlar i den klassen tills den fyllt 12 månader. Därefter kan den fortsätta i exempelvis klass 9 och ta med sig tidigare erhållet certifikat.


Varför ändras åldersindelningarna i klasserna?

På FIFes generalförsamling (årsmöte) 2023 röstade man igenom en motion om att även kattungar och juniorer ska kunna samla certifikat till titlar i klass 12 & 11. De nya titlarna heter Kitten Champion och Junior Champion. För att erhålla titel behöver kattungen samla 3 stycken certifikat i klassen.

I samband med beslutet valde man också att justera åldersspannen för kattungar och juniorer, så att de tävlar något längre som både kattunge och junior. Det påverkar också från vilken ålder en katt räknas som vuxen att tävla i öppen klass (klass 9 och 10).

Ändringarna träder i kraft från och med 1 januari 2024.

Dela gärna detta!